Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 276/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας της φανερής , προφορικής – μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας και του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο