Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 27/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Υγρομόνωση τμήματος δώματος 7ου δημοτικού σχολείου Πτολεμαΐδας και αντικατάσταση των υδρορροών»

Accessibility
Κλείσιμο