Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 271/2021 – Έγκριση ή μη του 2ου Πινακίου & Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο “Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα Δήμου Εορδαίας (ΣΔΑΕΚ)” και παραλαβή του 2ου Τελικού Παραδοτέου Π2.1 με τίτλο “Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα Δήμου Εορδαίας”

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 270/2021 – Έγκριση ή μη του 4ου Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο “Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία του Δήμου Εορδαίας” και παραλαβή του 2ου Τελικού Παραδοτέου της προγραμματικής “Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων – Επιπτώσεων, Πιλοτικές Παρεμβάσεις Τελικό ΣΔΚΟ”
December 9, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 272/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο “Αντικατάσταση τμήματος τοιχίου περίφραξης στο δημοτικού στάδιο Πτολεμαΐδας”
December 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 271/2021 – Έγκριση ή μη του 2ου Πινακίου & Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο “Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα Δήμου Εορδαίας (ΣΔΑΕΚ)” και παραλαβή του 2ου Τελικού Παραδοτέου Π2.1 με τίτλο “Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα Δήμου Εορδαίας”

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 271/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο