Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 271/2020 – Εξειδίκευση πίστωσης για την αντιμετώπιση δαπανών της δράσης « Μαζεύουμε τρόφιμα … Μοιράζουμε αγάπη» του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο