Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 267/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο “Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού” αρ. μελ. 16/2017

Accessibility
Κλείσιμο