Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 266/2021 – Έγκριση ή μη του 3ου ΑΠΕ & 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Κατασκευή χώρων διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας”

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 265/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας και φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων δικτύου ΔΕΔΔΗΕ”
December 9, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 267/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο “Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού” αρ. μελ. 16/2017
December 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 266/2021 – Έγκριση ή μη του 3ου ΑΠΕ & 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Κατασκευή χώρων διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας”

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 266/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο