Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 265/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας και φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων δικτύου ΔΕΔΔΗΕ”

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 23/2021 – Κατάθεση προτάσεων για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Εορδαίας έτους 2022
November 30, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 266/2021 – Έγκριση ή μη του 3ου ΑΠΕ & 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Κατασκευή χώρων διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας”
December 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 265/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας και φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων δικτύου ΔΕΔΔΗΕ”

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 265/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο