Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 264/2020 – Αποδοχή ποσού από επιχορήγηση του ΥΠΕΣ, για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από τον covid 19.

Accessibility
Κλείσιμο