Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 262/2021 – Έγκριση εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την αντιμετώπιση της δαπάνης συνδρομής εφαρμογής αγρομετεωρολογικων υπηρεσιών.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 261/2021 – Έγκριση ή μη της 14ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου : « Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ.Δροσερού»
October 14, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 263/2021 – Έγκριση ή μη διαγραφή οφειλής.
October 14, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 262/2021 – Έγκριση εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την αντιμετώπιση της δαπάνης συνδρομής εφαρμογής αγρομετεωρολογικων υπηρεσιών.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 262/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο