Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 26/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « Εργασίες συντήρησης κοινοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Ολυμπιάδας του Δήμου Εορδαίας».

Accessibility
Κλείσιμο