Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 261/2021 – Έγκριση ή μη της 14ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου : « Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ.Δροσερού»

Accessibility
Κλείσιμο