Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 262/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας», αριθμ. μελ. 2/2020, προϋπολογισμού 74.374,46 ευρώ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 261/2020 – Έγκριση ή μη της 43/2020 ΑΔΣ της ΚΕΔΕ « 4η Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020
December 22, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 263/2020 – Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό τελών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2021.
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 262/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας», αριθμ. μελ. 2/2020, προϋπολογισμού 74.374,46 ευρώ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 262/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο