Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 260/2020 – Ολοκλήρωση των διαδικασιών δωρεάς, παραχώρηση τεσσάρων οχημάτων από τη ΔΕΗ

Accessibility
Κλείσιμο