Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 259/2021 – Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και ευπρεπισμού χώρων πρασίνου κοινοτήτων του Δήμου Εορδαίας λογω μη επάρκειας προσωπικού. Ακύρωση εν μέρει της 204/2021 ΑΟΕ.

Accessibility
Κλείσιμο