Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 259/2020 – Υποβολή πρότασης συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας στην πρόσκληση 7970/16-11-2020 του Πράσινου Ταμείου με κωδικό : ΣΦΗΟ-2020 με τίτλο: « Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Εορδαίας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 4 : «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» και του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ » 2020.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 258/2020 – Αποδοχή επιχορήγησης από το ΥΠΕΣ για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους . Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020
December 22, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 260/2020 – Ολοκλήρωση των διαδικασιών δωρεάς, παραχώρηση τεσσάρων οχημάτων από τη ΔΕΗ
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 259/2020 – Υποβολή πρότασης συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας στην πρόσκληση 7970/16-11-2020 του Πράσινου Ταμείου με κωδικό : ΣΦΗΟ-2020 με τίτλο: « Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Εορδαίας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 4 : «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» και του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ » 2020.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 259/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο