Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 256/2021 – Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για την αντιμετώπιση των δαπανών για την διοργάνωση της εκδήλωσης « Η Ελευθερία μέσα από τα μάτια των παιδιών»

Accessibility
Κλείσιμο