Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 256/2020 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για κατάθεση κύριας παρέμβασης, προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Εορδαίας, ενωπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, σχετ με την (αρ. κατ. ΤΜ 124/2020) αγωγή του άρθρου 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 255/2020 – Εξουσιοδότηση του Νομικοί Συμβούλου για παράσταση σε δίκη προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Εορδαίας.
December 22, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 257/2020 – Έγκριση της με αριθμ. : 18/2020 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής με τίτλο: «Συστήματα βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων Δήμου Εορδαίας», και υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την ένταξη έργου στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1)
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 256/2020 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για κατάθεση κύριας παρέμβασης, προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Εορδαίας, ενωπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, σχετ με την (αρ. κατ. ΤΜ 124/2020) αγωγή του άρθρου 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 256/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο