Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 255/2021 – Παράταση της ένταξης του Δήμου Εορδαίας στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας ΕΠΑΣ. ΟΑΕΔ του σχολικού έτους 2020-2021, ενόψει του σχολικού έτους 2021-2022 .

Accessibility
Κλείσιμο