Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 255/2020 – Εξουσιοδότηση του Νομικοί Συμβούλου για παράσταση σε δίκη προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο