Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 254/2020 – Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής για το έργο: «Αγροτική οδοποιία στην Τ.Κ. Ασβεστόπετρας Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 240.000,00 €, αρ. μελ. 29/2017

Accessibility
Κλείσιμο