Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 253/2020 – Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Συντήρηση στέγης 5ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας».

Accessibility
Κλείσιμο