Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 252/2020 – Έγκριση ή μη 3ης παράτασης περάτωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση στέγης 5ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας»

Accessibility
Κλείσιμο