Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 25/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του έργου: « Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαίδας»

Accessibility
Κλείσιμο