Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 251/2020 – Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου-Τακτοποιητικού, «Βελτίωση-Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας».

Accessibility
Κλείσιμο