Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 250/2020 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 249/2020 – Αποδοχή ποσού χρηματοδότησης του Δήμου από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» και την πρόσκληση με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» ενόψει της διενέργειας προμήθειας και υποβολής αιτήματος χρηματοδότηση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2κμ».
December 22, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 251/2020 – Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου-Τακτοποιητικού, «Βελτίωση-Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας».
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 250/2020 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 250/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο