Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 249/2021 – Λήψη απόφασης σχετικής με την εκπλήρωση των σκοπών του Κληροδοτήματος Δημ.Γ. Τσίρου για το έτος 2021, ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Κληροδοτήματος Δημ.Γ.Τσίρου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 248/2021 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
October 14, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 250/2021 – Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β’ Εξαμήνου οικονομικού έτους 2020.
October 14, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 249/2021 – Λήψη απόφασης σχετικής με την εκπλήρωση των σκοπών του Κληροδοτήματος Δημ.Γ. Τσίρου για το έτος 2021, ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Κληροδοτήματος Δημ.Γ.Τσίρου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 249/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο