Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 248/2020 – Αποδοχή δωρεάς υγειονομικού υλικού( αντισηπτικών gel) από την εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ,στα πλαίσια αντιμετώπισης διασπορά του νέου κορωνοϊού Covid- 19, για διανομή τους στα Ειδικά Σχολεία του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 247/2020 – Απόδοση παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2020.
December 22, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 249/2020 – Αποδοχή ποσού χρηματοδότησης του Δήμου από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» και την πρόσκληση με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» ενόψει της διενέργειας προμήθειας και υποβολής αιτήματος χρηματοδότηση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2κμ».
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 248/2020 – Αποδοχή δωρεάς υγειονομικού υλικού( αντισηπτικών gel) από την εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ,στα πλαίσια αντιμετώπισης διασπορά του νέου κορωνοϊού Covid- 19, για διανομή τους στα Ειδικά Σχολεία του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 248/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο