Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 246/2017 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 39.868,32 ευρώ από τον ΚΑ 61.7341.0018 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, για την αντιμετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου: << Κέντρο διάσωσης- ανάδειξης και διάδοσης του Πολιτισμού των Ελλήνων της Ανατολής>>.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 234/2017 – Αποδοχή δωρεάς ακινήτου με αριθμό 135, έκτασης 827 τ.μ, που βρίσκεται εντός του οικισμού Κρυόβρυσης του Δήμου Εορδαίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΕΛΕΚΤΡΟΓΙΟΥΝΙΟΝ ΕΠΕ.
June 18, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 247/2017 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
June 18, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 246/2017 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 39.868,32 ευρώ από τον ΚΑ 61.7341.0018 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, για την αντιμετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου: << Κέντρο διάσωσης- ανάδειξης και διάδοσης του Πολιτισμού των Ελλήνων της Ανατολής>>.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 246/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο