Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 243/2020 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου , ορισμός αναδόχου.

Accessibility
Κλείσιμο