Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 240/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για κατάθεση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ 491/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης.

Accessibility
Κλείσιμο