Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 236/2021 – Έγκριση ή μη του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «Κατασκευή 12/θεσιου δημοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας», αριθμ. μελ. 11/2013.

Accessibility
Κλείσιμο