Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 234/2017 – Αποδοχή δωρεάς ακινήτου με αριθμό 135, έκτασης 827 τ.μ, που βρίσκεται εντός του οικισμού Κρυόβρυσης του Δήμου Εορδαίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΕΛΕΚΤΡΟΓΙΟΥΝΙΟΝ ΕΠΕ.

Accessibility
Κλείσιμο