Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 233/2021 – Κατάρτιση όρων της φανερής –προφορικής-πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων Νο 5 & Νο 6 στο Εμπορικό Πολύκεντρο Πτολεμαΐδας.

Accessibility
Κλείσιμο