Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 23/2020 – Αίτημα για νομική υποστήριξη αιρετών ΟΤΑ , λήψη σχετικής απόφασης.

Accessibility
Κλείσιμο