Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 231/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών & οικονομικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση 3ου Γυμνασίου Πτολεμαίδας», αριθμ μελ. 17/2019 , προϋπολογισμού 220.725,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 230/2020 – Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: « Αντιπλημμυρικά έργα Τ.Κ. Περδίκκα», αρ. μελ. 15/2017
December 18, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 232/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών & οικονομικών προσφορών της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση στεγών κοινοτικών καταστημάτων του Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ. 9/2020 , προϋπολογισμού 62.450,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.
December 18, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 231/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών & οικονομικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση 3ου Γυμνασίου Πτολεμαίδας», αριθμ μελ. 17/2019 , προϋπολογισμού 220.725,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 231/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο