Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 229/2020 – Έγκριση του 1ΟΥ ΑΠΕ του έργου: « Εργασίες ασφαλτόστρωσης αυλειου χώρου στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαϊδας»

Accessibility
Κλείσιμο