Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 228/2021 – Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας μονάδας ΑΣ ΙΙ στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας».

Accessibility
Κλείσιμο