Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 222/2021 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης τεσσάρων(4) ημερών από 27-8-2021 μέχρι και 30-8-2021, για την έκθεση εμπορευμάτων-καντινών- κ.λ.π. κατά την τέλεση της εμποροπανήγυρης έτους 2021, της τοπικής εορτής Αγίου Ιωάννη στην Πτολεμαϊδα.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 221/2021 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης ,κατά την τέλεση της ετήσιας τοπικής εορτής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Κοινότητα Άρδασσας από 03-08-2021 μέχρι και 06-08-2021.
August 17, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 223/2021 – Εισηγητική έκθεση Β’ τριμήνου του έτους 2021 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
August 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 222/2021 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης τεσσάρων(4) ημερών από 27-8-2021 μέχρι και 30-8-2021, για την έκθεση εμπορευμάτων-καντινών- κ.λ.π. κατά την τέλεση της εμποροπανήγυρης έτους 2021, της τοπικής εορτής Αγίου Ιωάννη στην Πτολεμαϊδα.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 222/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο