Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 220/2020 – Ορισμός ή μη πληρεξούσιου δικηγόρου προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο