Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 2/2018 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: « Αναλωσίμων ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Ν.Π του για τα έτη 2017-2018. Κατακύρωση της προμήθειας.

Accessibility
Κλείσιμο