Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 217/2020 – Λήψη απόφασης σχετικά με το τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 2ου Δημοτικού Πτολεμαΐδας» , αριθμ μελ 6/2019, προϋπολογισμού 701.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Accessibility
Κλείσιμο