Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 216/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για την : «Προμήθεια εξοπλισμού στο Πολιτιστικό Κέντρο Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας», αριθμ. μελ. 25/2018 , προϋπολογισμού 40.319,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, χρηματοδότηση CLLD/LEADER.

Αρ. Απόφασης Κ.Π. 17/2020 – Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των Λιγνιτικών περιοχών.
December 18, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 217/2020 – Λήψη απόφασης σχετικά με το τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 2ου Δημοτικού Πτολεμαΐδας» , αριθμ μελ 6/2019, προϋπολογισμού 701.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)
December 18, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 216/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για την : «Προμήθεια εξοπλισμού στο Πολιτιστικό Κέντρο Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας», αριθμ. μελ. 25/2018 , προϋπολογισμού 40.319,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, χρηματοδότηση CLLD/LEADER.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 216/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο