Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 213/2021 – Έγκριση ή μη ένταξης νέας πράξης με τίτλο: « Προμήθεια υποστήριξης εξοπλισμού υπηρεσιών και εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Εορδαίας» στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012-2016».

Accessibility
Κλείσιμο