Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 213/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού έλεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την «ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021», συνολικού προϋπολογισμού 128.340,00€ με το Φ.ΠΑ. Ορισμός αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 212/2020 – Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: « Προμήθεια τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΠΠΑΠ του Δήμου Εορδαίας για τα έτη 2020-2021», αριθμ μελ 6/2020 προϋπολογισμού 78.062,94 ευρω.
December 16, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 214/2020 – Έγκριση της 36/2020 απόφαση της ΚΕΔΕ
December 16, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 213/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού έλεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την «ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021», συνολικού προϋπολογισμού 128.340,00€ με το Φ.ΠΑ. Ορισμός αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 213/202 0 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο