Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 212/2020 – Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: « Προμήθεια τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΠΠΑΠ του Δήμου Εορδαίας για τα έτη 2020-2021», αριθμ μελ 6/2020 προϋπολογισμού 78.062,94 ευρω.

Accessibility
Κλείσιμο