Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 212/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας τεχνικής αξιολόγησης και αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την « Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Εορδαίας και Ν.Π για τα έτη 2017-2018».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 211/2017 – Έγκριση ή μη των πρακτικών της αρχικής και της επαναληπτικής φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων έκτασης 7 3 1 , 1 2 5 στρεμ . που βρίσκονται στην Τ.Κ . Ερμακιάς
November 30, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 213/2017 – Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018.
November 30, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 212/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας τεχνικής αξιολόγησης και αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την « Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Εορδαίας και Ν.Π για τα έτη 2017-2018».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 212/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ 

Accessibility
Κλείσιμο