Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 21/2018 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 443,20, ευρώ από τον ΚΑE 00.6422.0000, και 222,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 30.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 17/2018 – Εκτέλεση προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2017.
June 28, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 22/2018 – Εγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ξηράς τροφής αδέσποτων ζώων» – Κατακύρωση προμήθειας.
June 28, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 21/2018 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 443,20, ευρώ από τον ΚΑE 00.6422.0000, και 222,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 30.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 21/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο