Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 211/2017 – Έγκριση ή μη των πρακτικών της αρχικής και της επαναληπτικής φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων έκτασης 7 3 1 , 1 2 5 στρεμ . που βρίσκονται στην Τ.Κ . Ερμακιάς

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 210/2017 – Έγκριση ή μη των πρακτικών της φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου 24 τ.μ αριστερά και 24 τ.μ δεξιά της εισόδου εξερχόμενοι από την δυτική είσοδο του παλιού πάρκου προς την δημοτική βιβλιοθήκη, για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανοκίνητων-ηλεκτροκίνητων παιχνιδιών.
November 30, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 212/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας τεχνικής αξιολόγησης και αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την « Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Εορδαίας και Ν.Π για τα έτη 2017-2018».
November 30, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 211/2017 – Έγκριση ή μη των πρακτικών της αρχικής και της επαναληπτικής φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων έκτασης 7 3 1 , 1 2 5 στρεμ . που βρίσκονται στην Τ.Κ . Ερμακιάς

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 211/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο