Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 210/2017 – Έγκριση ή μη των πρακτικών της φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου 24 τ.μ αριστερά και 24 τ.μ δεξιά της εισόδου εξερχόμενοι από την δυτική είσοδο του παλιού πάρκου προς την δημοτική βιβλιοθήκη, για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανοκίνητων-ηλεκτροκίνητων παιχνιδιών.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 209/2017 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση δαπανών , δυνάμει της υπ’ αριθμ 31/2016 Διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Εορδαίας.
November 30, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 211/2017 – Έγκριση ή μη των πρακτικών της αρχικής και της επαναληπτικής φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων έκτασης 7 3 1 , 1 2 5 στρεμ . που βρίσκονται στην Τ.Κ . Ερμακιάς
November 30, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 210/2017 – Έγκριση ή μη των πρακτικών της φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου 24 τ.μ αριστερά και 24 τ.μ δεξιά της εισόδου εξερχόμενοι από την δυτική είσοδο του παλιού πάρκου προς την δημοτική βιβλιοθήκη, για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανοκίνητων-ηλεκτροκίνητων παιχνιδιών.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 210/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο