Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 209/2021 – Έγκριση ανοίγματος ειδικού τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε για την αποδοχή ποσού δωρεάς από τον TAP AG.

Accessibility
Κλείσιμο